Giới thiệu nét văn hóa Nhật Bản với công chúng Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết, những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống Nhật Bản sẽ được Bảo tàng giới thiệu tới công chúng tại trưng bày chuyên đề “Văn hóa Nhật Bản” diễn ra từ ngày 16/1 đến ngày 9/3/2014.

Theo đó sẽ có 70 hiện vật được trưng bày phân loại theo các chủ đề: Đồ gốm cổ đại Nhật Bản, Nghệ thuật điêu khắc Phật giáo Nhật Bản, Nhật Bản với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông, Nghệ thuật Samurai…

Văn hóa Nhật BảnMột số đồ cổ quý giá của Nhật Bản cũng sẽ được trưng bày, gồm: Bình gốm thời kỳ Yayoi (thế kỷ I – V), thanh kiếm kiểu Hyougo-gusari-tachi thời Kamakura (thế kỷ XIII), mũ giáp kiểu Gusoku của gia tộc Samurai Kuroda thời Edo (thế kỷ XVIII)…

Bên cạnh đó, những hiện vật thể hiện lịch sử bang giao Việt Nam – Nhật Bản từ nhiều thế kỷ nay cũng sẽ được giới thiệu tới công chúng, như: Quốc thư chính quyền Chúa Nguyễn gửi chính quyền Hideyoshi Nhật Bản để đặt quan hệ giao thương (niên hiệu Quang Hưng thứ 14, thời Lê Trung hưng, 1591); Châu Ấn rạng (giấy phép đóng dấu đỏ) do Mạc phủ Tokugawa cấp cho Châu Ấn thuyền tới An Nam quốc (Đàng Trong) buôn bán vào thời kỳ Edo thế kỷ XVII – XVIII; Tranh vẽ “Châu Ấn thuyền Giao Chỉ độ hàng” (vẽ cảnh Châu Ấn thuyền tới An Nam quốc buôn bán vào thời kỳ Edo…/.

Theo dulichvn.org.vn